Jdi na obsah Jdi na menu
 

Celoroční plán ŠD

Celoroční plán školní družiny v roce 2016/2017

PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK CELODRUŽINOVÉ SOUTĚŽE S ČASOPISY

 

Měsíc září-Začínáme ve škole

 • Seznamujeme se se školním řádem a řádem ŠD
 • Poučujeme se o bezpečnosti a chování v ŠD a ve školní jídelně
 • Adaptujeme se na školní prostředí
 • Respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD
 • Cesta do školy- povídáme si o cestě do školy a cestě domů-základy bezpečnosti při přemisťování
 • Pravidla soužití v ŠD
 • Poznáváme nové prostředí
 • Napíšeme si narozeniny všech dětí a připravíme si narozeninovou nástěnku
 • ¨Jak se máme správně chovat“, nezapomínáme na kouzelná slovíčka, děkuji a prosím
 • Upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednosti
 • Rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům
 • Kontrolujeme běžnou hygienu- mytí rukou před jídlem, po použití WC
 • Ohlížíme se za prázdninami, přineseme si pohlednice a fotky z dovolené, čteme pohádky, básničky, říkadla, využíváme charakteristických znaků a činností v tomto měsíci
 • Při pobytu venku hrajeme pohybové hry a cvičíme

Měsíc říjen-Barevný podzim

 • Poznáváme nejbližší okolí školy
 • Získáváme kladný vztah k přírodě
 • Snažíme se porozumět změnám v přírodě
 • Sbíráme listy, obtiskujeme je a vyrábíme z nich koláže
 • Malujeme podzimní ovoce
 • Vyrábíme podzimní draky
 • Poznáváme zeleninu, ovoce podle chuti a podle hmatu
 • Halloween-povídání o tomto svátku
 • Výroba výzdoby na Halloween, slavíme Halloween
 • Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat
 • Při hře zjišťujeme, jak se známe (poznáváme kamarády po hlase)
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla
 • Při pobytu venku i ve cvičebně hrajeme pohybové hry a cvičíme

Měsíc listopad-Proměny přírody

 • Připomínáme si Dušičky (památka zesnulých)

 • Besedujeme o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, život zvířat

 • Čteme si o přírodě a jejích proměnách a o zvířatech

 • Pomocí obrázků porovnáváme, jak se příroda mění na podzim

 • Povídáme si o zvířatech

 • Výtvarně tvoříme
  Upevňujeme si hygienické zásady při kašli a kýchání

 • Besedujeme o zdravé výživě a zdravém životním stylu

  - v časopisech hledáme obrázky zdravých a méně zdravých potravin

  - povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, co dělat, když jsme nemocní

  - hrajeme si na lékaře a pacienta

 • Čteme pohádkovou knihu

Měsíc prosinec-Vánoční čas

 • Rozvíjíme estetické cítění, vkus a kulturní vnímání
 • Vnímáme začínající atmosféru Vánoc
 • Upevňujeme tradice v období adventu
 • Vyprávíme si naše vánoční příběhy, a jak to na Vánoce chodí u nás doma
 • Zkoušíme vánoční pásmo, zpíváme vánoční koledy
 • Vyrábíme vánoční přáníčka, ozdoby a dárky
 • Vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly
 • Vyzdobíme si vánoční tématikou družinu
 • Zdobíme vánoční perníčky
 • Učíme se ozdobně zabalit dárky
 • Povídáme si o čase, ukazujeme si měřidla času
 • Při vycházkách do přírody sledujeme zvířecí stopy
 • Hrajeme hry na sněhu
 • Při tělovýchovných chvilkách procvičujeme své tělo
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla s vánoční tématikou
 • Účastníme se vyhlášených soutěží se zimní nebo vánoční tematikou

 

 

Měsíc leden-Paní zima

 • Vytváříme obrázky se zimní tématikou

 • Zpracováváme symboly zimy-sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky,

      rampouchy

 • Uklidíme vánoční výzdobu a vyzdobíme družinu zimní tématikou

 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky

 • Soutěžíme v luštění křížovek

 • Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti

 • Upevňujeme mezilidské vztahy-rodina, vrstevníci, společnost

 • Vyprávíme si o domácích zvířatech

 • Kreslíme domácí zvířata a uděláme si jejich výstavu

 • Podle možností chodíme sáňkovat a bobovat

 • Soutěžíme o největšího sněhuláka

 • Čteme pohádky, říkadla se zimní tématikou

 • Při tělovýchovných chvilkách posilujeme své tělo

 

Měsíc únor-Masopust

 • Vyprávíme si, co jsou to masopustní zvyky
 • Vyrábíme si karnevalové masky
 • Kreslíme, co se nám na maškarním reji líbilo nejvíce
 • Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu
 • Vyrábíme didaktické pomůcky
 • Poznáváme lidské tělo podle atlasu
 • Soutěžíme
 • Při vycházkách pozorujeme zimní krajinu
 • Podle možností chodíme sáňkovat a bobovat
 • Čteme pohádky, říkadla a básničky

 

Měsíc březen-Začíná jaro a Velikonoce

 • Vytváříme obrázky s jarní tématikou
 • Zpracováváme symboly jara-jarní květiny, mláďátka, sluníčko
 • Uklidíme zimní výzdobu a vyzdobíme družinu jarní tématikou
 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky
 • Soutěžíme v luštění křížovek, pexeso, hlavolamy
 • Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti
 •  Den vody-soutěžní odpoledne
 • Pozorujeme jarní probouzení přírody
 • Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou
 • Při tělovýchovných chvilkách posilujeme své tělo
 • Vytváříme obrázky s velikonoční tématikou
 • Účastníme se vyhlášených soutěží s jarní tematikou
 • Poznáváme oblíbené hrdiny z knihy
 • Seznamujeme se s nejznámějšími autory a ilustrátory dětských knih

 

Měsíc duben-Chráníme přírodu

 • Podnikáme vycházky do přírody-pozorování a poznávání jarních rostlin
 •  Pozorujeme změny počasí
 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky
 • Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti
 •  Uspořádáme Den Země-soutěžní odpoledne
 • Rozvíjíme dopravní výchovu formou her a kvízů
 • Připravujeme se na tradiční oslavu Čarodějnic-kouzlení a zaříkávání
 • Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou
 • Při tělovýchovných chvilkách posilujeme své tělo

Měsíc květen-Moje maminka

 • Vyrábíme dárky pro maminky
 • Besedujeme o tom, co pro nás naše maminky znamenají, co vše pro nás dělají
 • Kreslíme a malujeme naše maminky
 • Povídáme si o celé rodině, kdo všechno do rodiny patří
 • Zjišťujeme, kdy mají naši rodiče, prarodiče a sourozenci svátek, narozeniny
 • Pozorujeme jarní přírodu
 • Z pampelišek pleteme nejdelšího hada-pokus o rekord-PAMPELIŠKOMÁNIE
 • Povídáme si o mláďatech v přírodě
 • Hrajeme míčové hry, posilujeme své tělo, zdravý životní styl
 • Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou

Měsíc červen-Těšíme se na prázdniny

 • Připomínáme si den dětí-náš veliký svátek
 • Soutěžíme a závodíme ke Dni dětí
 • Chodíme na zahradu, pořádáme různé sportovní soutěže
 • Rozvíjíme tělesnou zdatnost sportováním
 • Osvojujeme si zásady fair-play-správné sportovní chování
 • Povídáme si o letních sportech a bezpečnosti při nich
 • Uklízíme školní družinu
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla

 

Pravidelné měsíční činnosti

 Poučení o bezpečnosti před každou činností

 Využití cvičebny při nepřízni počasí

 Správná hygiena, stolování, společenské chování

 Pravidelný pobyt venku, odpočinková a rekreační činnost

 Tematické vycházky do přírody

 Posilování přátelských vztahů

 Ohleduplnost ke starším lidem a handicapovaným

 Ochrana životního prostředí

 Význam rodiny- stálá spolupráce s rodiči

 

 

 

Příspěvky

Celoroční plán školní družiny šk.r. 2018/2019

31. 8. 2018