Jdi na obsah Jdi na menu

Vyhláška o školním stravování

 

Školní jídelna dodržuje a řídí se těmito zákony a vyhláškami v platném znění:

- zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů;

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a její úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů.

Ve školní jídelně se dodržuje nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin - HACCP v platném znění.

Nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně mají pouze žáci v době vyučování dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Nárok na dotovaný oběd pro zaměstnance zaniká dle vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v případě nemoci, dovolené, paragrafu při OČR.

 

Výše stravného se stanoví dle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.