Jdi na obsah Jdi na menu

Šablony

Projekt šablony

Od 1. 1. 2018 – 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011492, který je spolufinancován Evropskou unií. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále je podporována spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Celková dotace je vy výši 908 292,80 Kč.

img_20240110_135940.jpg

img_20231009_135923.jpg